ارسال اين مطلب به دوستان

(( وعده دولت برای کولبران فقط مصرف انتخاباتی داشت؟ ))